Μακρόνησος

Ο ιστοτόπος www.makronissos.net είναι αφιερωμένος στη Μακρόνησο. Παρουσιάζει στοιχεία τεκμηρίωσης για τα στρατόπεδα αναμόρφωσης που λειτούργησαν στο νησί από το 1947 έως το 1953 (χαρτογράφηση των στρατοπέδων, ιστορικά στοιχεία, αρχειακές πηγές, φιλμογραφία, βιβλιογραφία, φωτογραφίες, σκίτσα και χαρακτικά), όπως αυτά προέκυψαν από την έρευνα για τη δημιουργία της ταινίας.
Επισκεφθείτε τον εδώ

CommDesLions_PRESS4